8 skolas renovācija un rekonstrukcija


Tips : Izglitība
Objekts : 8 skolas
Vieta : Latvija
Platība : 10 500 m2
Projekta sākums : 2012
Projekts pabeigts : 2015

Projekta ietvaros tiks veikti izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanas pasākumi astoņās Daugavpils novada izglītības iestādēs:  poļu vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija; Lāču pamatskolas ēkas rekonstrukcija (1.kārta); Biķernieku pamatskolas ēkas vienkāršota rekonstrukcija; Medumu vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija; Salienas vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija; Demenes pagasta Zemgales vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija; Vaboles vidusskolas pamatskolas ēkas renovācija; Kalupes pamatskolas ēkas rekonstrukcija.
Projekta galvenais mērķis ir uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru Daugavpils novada teritorijā, paaugstināt fiziskās vides estētisko un funkcionālo kvalitāti, tai skaitā uzlabojot izglītības pakalpojumu kvalitāti, samazināt pašvaldības izdevumus izglītības ēku uzturēšanā.