Aizkraukles kultūras nams


Tips : Administrātīvajs
Objekts : Kultūras nams
Vieta : Latvija/Aizkraukle
Projekta sākums : 2011
Projekts pabeigts : 2011

Veicot kultūras centra rekonstrukcijas būvuzraudzību, mēs īstenojām visu veicamo darbu novērošanu un kontroli, sekojot līdzi darbu kvalitātei un izpildes termiņiem un tādējādi veicinot jauna atpūtas centra rāšanās pilsētā.