Daugavpils Celtnieku profesionālā vidusskola


Tips : Izglitība
Objekts : Profesionālā vidusskola
Vieta : Latvija/Daugavpils
Platība : 43 750 m2
Projekta sākums : 2012
Projekts pabeigts : 2015

Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskola (turpmāk- Skola) projekta “Daugavpils Celtnieku profesionālās vidusskolas mācību aprīkojuma modernizācija un ēku kompleksa infrastruktūras uzlabošana” mērķis – profesionālās izglītības programmu īstenošanu nodrošinošās infrastruktūras uzlabošana Daugavpils Celtnieku profesionālajā vidusskolā, lai veicinātu profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Projekta ietvaros, Skola identificēto problēmu risināšanai izstrādāja ēku kompleksa infrastruktūras uzlabošanas tehniskos projektus, kas pēc būtības paredz darbības divos galvenajos virzienos:

1. Skolas mācību aprīkojuma, materiālo līdzekļu un iekārtu iegāde;
2. Skolas ēku infrastruktūras uzlabošana.

Projekta ieviešanas laiks ir no 2012. gada 3.decembra līdz 2015. gada 31.augustam (kopā – 33 mēneši).