Daugavpils valsts poļu gimnāzija


Tips : Universitāte/Skola
Objekts : Skola
Vieta : Latvija/Daugavpils
Platība : 4 000 m2
Projekta sākums : 2016
Projekts pabeigts :

Būvuzraudzāba būvniecības darbiem būvobjektā J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 003 3701 001 Marijas ielā 1D, Daugavpilī renovācija.