Izgāztuve “Pāvulāni 1”


Tips : Daba/Vide
Objekts : Izgāztuve
Vieta : Latvija
Projekta sākums : 2011
Projekts pabeigts : 2011

Būvniecība un būvuzraudzība Latvijas trešā atkritumu apglabāšanas poligona projekta ietvaros tiek īstenota firmas ekspertu vadībā, kuri kontrolē būvniecības kvalitāti.