Iela


Tips : Infrastruktūra
Objekts : Vienības iela
Vieta : Latvija/Daugavpils
Projekta sākums : 2011
Projekts pabeigts : 2011

Plašā inovatīvo risinājumu un organizatorisko metožu pielietošana ir pamata nosacījums mūsdienīgas infrastruktūras veidošanai. Jaunās pārmaiņas sevī ietver jauno ietvju un celiņu ierīkošanu, kā arī citus mūsdienu sabiedrībai nepieciešamus uzlabojumus. Pārmaiņas celtniecības procesā sākas ar jauno instrumentu pielietošanu, jauno celtniecības metožu ieviešanu, kā arī ar citu faktoru uzlabošanu šajā nozarē. Mūsu veiktajās analīzēs mēs uzsveram ekoloģisko resursu svarīgumu. Ekoloģiskas novērtēšanas darbības mūsu projektos ir integrētas darba risinājumos, kas ļauj samazināt apkārtējai videi nodarāmo kaitējumu.