Ilūkstes kultūras centrs


Tips : Atputa
Objekts : Kultūras centra ēka
Vieta : Latvia/Ilūkste
Platība : 2 200 m2
Projekta sākums : 2014
Projekts pabeigts : 2015

Projekta mērķis bija veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus Ilūkstes novada kultūras centrā, samazinot ēkas enerģijas patēriņu un oglekļa dioksīda emisiju apjomu, īstenojot sekojošas aktivitātes: norobežojošo konstrukciju siltināšanu; logu un durvju nomaiņu pret gaisanoturīgām; rekuperatīvās ventilācijas sistēmas ierīkošanu; siltumapgādes sistēmas remontu; esošā apgaismojuma lietojuma energoefektivitātes uzlabošanu un esošo gaismekļu nomaiņu pret energoefektīvāku.