Jaunas tramvaju līnijas būvniecība


Tips : Satiksme
Objekts : Tramvaju līnija
Vieta : Latvija/Daugavpils
Garums : 2270m
Projekta sākums : 2018
Projekts pabeigts : 2020

Būvprojekts “Jaunas tramvaju līnijas būvniecība posmā 18.Novembra iela –  Veselības iela – Stropu ciems” izstrādāts, pamatojoties uz iepriekš izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā, Daugavpils pilsētas domes pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Būvvaldes izsniegto Būvatļauju Nr. 55/15-J, kā arī saņemto Tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu).

Projekta ietvaros paredzēta jaunās tramvaju līnijas izbūve sekojošos posmos: Vasarnīcu un 18.Novembra ielu krustojums līdz Veselības un 18. Novembra ielu krustojumam; Veselības un 18. Novembra ielu krustojums līdz Veselības ielas un braucamā ceļa krustojumam; Veselības ielas un braucamā ceļa krustojums līdz braucamā ceļa un Vasarnīcu ielas krustojumam. Paredzēta jaunā sliežu ceļa pieslēgšana esošajam sliežu ceļam braucamā ceļa un Vasarnīcu ielas krustojumā. Vasarnīcu ielā (no krustojuma ar braucamo ceļu) paredzēta kontakttīkla balstu nomaiņa līdz tramvaja apgriešanas lokam.
18.novembra ielas  – Veselības ielas krustojumā paredzēta luksofora uzstādīšanu, lai nodrošināt drošu tramvaju kustību caur automašīnas braucamo ceļu.

Paredzēta sekojošu inženiertīklu izbūve un pārbūve:

-Kontakttīklu sistēmas izbūve un pārbūve minētajos posmos.

-Elektronisko sakaru tīklu pārbūve;

-Gāzes vada tīklu pārbūve;

-Elektroķīmiskās aizsardzības tīklu izbūve un pieslēgšana;

-Spiediena kanalizācijas pārbūve;

-Lietus kanalizācijas tīklu izbūve;

-Siltumapgādes tīklu pārbūve.