Noliktavu un autotransporta zonas izbūve


Tips : Būvniecība
Objekts : Noliktavas un autotransporta zona
Vieta : Latvija/Preiļi
Platība : 3,63 ha
Projekta sākums :
Projekts pabeigts :

Būvprojekts ” Divu noliktavu un autotransporta zonas izbūve” Azurgi ” Litavnieki, Preiļu pag., Preiļu nov. izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja projektēšanas uzdevumu, saņemtajiem pasūtītāja norādījumiem, normatīvo aktu prasībām, spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem un standartiem.
Ģenerālplāns divu noliktavu un autotransporta izbūvei ir izstrādāts projektēšanas darba robežās, kas aptver visu militārās bāzes nožogoto teritoriju saskaņā ar pasūtītāja projektēšanas uzdevumu un normatīvajiem aktiem.