PREIĻU SLIMNĪCA


Tips : Veselības aprūpe
Objekts : Slīmnīca
Vieta : Latvija/Preiļi
Projekta sākums : 2018
Projekts pabeigts :

Projekta ietvaros paredzēta pilnīga Preiļu slimnīcas 4.stāva telpu pārbūve, izveidojot mūsdienīgu dienas stacionāru ar operāciju zāli un endoskopijas telpu.
Atjaunošana paredzēta arī abās kāpņu telpās no 1. līdz augšējam stāvam.
Dienas stacionāra telpas projektētas atbilstoši mūsdienīgiem medicīnas tehnoloģiju un loģistikas principiem, iepriekš izanalizējot potenciālo pacientu skaitu un pieejamos resursus.