Rēzeknes pilsētas pašvaldības ēkās


Tips : Administrātīvajs
Objekts : Pašvaldības ēkās
Vieta : Latvija/Rēzekne
Platība : 15 000 m2
Projekta sākums : 2014
Projekts pabeigts : 2015

Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas pašvaldības ēkās. Projekta mērķis ir kultūras un izglītības infrastruktūras attīstība, pievilcīgu dzīves vides standartu nodrošināšanā, Rēzeknes pilsētas konkurētspējas celšana un nacionālas nozīmes centra izaugsmes veicināšana. Projekts paredz sešu pašvaldības ēku renovāciju un energoefektivitātes pasākumus:

• Kultūrizglītības centrā Atbrīvošanas alejā 97, Rēzeknē;
• Pirmskolas izglītības iestādes ēkā “Māriņa”, Metālistu ielā 4, Rēzeknē;
• Pirmsskolas izglītības iestādes ēkā “Bitīte”, Dārzu ielā 62A, Rēzeknē;
• Pirmsskolas izglītības iestādes ēkā “Zvaniņš”, Atbrīvošanas alejā 52A, Rēzekne;
• Rēzeknes valsts ģimnāzijas ēkā, Kaļķu ielā 12, Rēzeknē;
• Rēzeknes 2.vidusskolas piebūvē, Dārzu ielā 21/17, Rēzeknē.