Rīgas Tehniskā koledža


Tips : Izglītība
Objekts : Koledžas ēka
Vieta : Latvija
Platība : 3 500 m2
Projekta sākums : 2015
Projekts pabeigts :

SIA “REM PRO” specialisti veica būvuzraudzības darbus “Rīgas Tehniska koledža” mācību ēkai Rīgā. Būvdarbi tika veikti projekta ietvaros, un šīs projekta mērķis bija – siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekrtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.