Rīgas Valsts tehnikums


Tips : Izglītība
Objekts : Tehnikuma ēka
Vieta : Latvija
Platība : 6 500 m2
Projekta sākums : 2015
Projekts pabeigts :

Objektā tiks veikta mācību korpusa rekonstrukcija, savienojošā vestibila izbūve ar darbnīcu korpusu, metālapstrādes darbnīcas rekonstrukcija, darbnīcu korpusa, inženiertehnisko tīklu un dažēja teritorijas izbūve atbilstoši akceptētajam būvprojektam, noslēgtajam būvniecības līgumam un spēkā esošajiem būvnormatīviem