RŠV „Terehova” modernizācijas projekts


Tips : Robežkontrole
Objekts : Robežkontroles punkts
Vieta : Latvija/Terehova
Projekta sākums : 2017
Projekts pabeigts :

Projekta pirmajā kārtā paredzēta ceļa segumu pārbūve zem nojumes. Zem nojumes tiek demontētas esošās saliņas un projektētas jaunas saliņas no jauna projektējamajiem kontroles paviljoniem.  Ir paredzēta  jauna ceļa konstrukcija vietā, kur tiek demontēta esošā padziļinātās kontroles ēka. Aiz kontroles paviljoniem Latvijas teritorijas daļā paredzēta esošās asfalta segas nofrēzēšana un jaunas nodilumkārtas uzklāšana.

Tiek izbūvēts ietves posms, lai savienotu padziļinātās kontroles ēku un robežkontroles posteni.

Pie galvenās robežkontroles ēkas un kontroles paviljonu saliņām paredzētas ratiņu nobrauktuves vides pieejamības nodrošināšanai.

Projektā paredzēts demontēt esošo padziļinātās kontroles ēku, kā arī paredzēta inženiertīklu – ūdensapgādes un kanalizācijas, elektronisko sakaru tīklu, ārējo un iekšējo elektroapgādes tīklu, ārējo siltumapgādes tīklu, elektronisko sakaru sistēmu un vadības automatizācijas sistēmu modernizācija.

 

Ūdensapgāde un kanalizācija

Paredzēts uzstādīt KLARO SBR 10 bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ar jaudu 10m3/dnn.

 

Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli (EST)

Lai nodrošinātu telekomunikāciju, ugunsdrošības, apsardzes un videonovērošanas sistēmu izbūvi proj. padziļinātās kontroles ēkā, proj. kontroles paviljonos un zem paplašināmās nojumes, ārējo sakaru tīklu būvprojektā paredzēts izmantot esošo SIA “Lattelecom” telekomunikāciju kabeļu kanalizāciju, izbūvēt jaunus kabeļu kanalizācijas posmus, pārslēgt/pārvietot daļu telekomunikāciju tīklu kabeļus, demontēt esošās kabeļu kanalizācijas posmus.

Kā arī ārpus I kārtas tiek paredzēts VRS vajadzībām izbūvēt apsardzes un perimetra videonovērošanas sistēmas visam RŠV perimetram; VRS vajadzībām izbūvēt paralēli optiskajam maģistrālajam tīklam starp jauno VRS komunikāciju skapi un IeM Informācijas centra bāzes stacijas “MOTOROLA” konteineru telefonijas kabeli VMOHBU-KS 10x2x0,5 un optisko SM 16 dzīslu kabeli; atjaunot radiācijas vārtus iebraucošajā pusē.

 

Elektroapgāde, ārējie tīkli (abonenta tīkli), apgaismojums (ELT).

Ārpus pirmās būvprojektēšanas kārtas ELT sadaļā paredzēts esošās TP-9158 rekonstrukcija, teritorijas apgaismojums, radiācijas kontroles vārtu elektroapgādes modernizācija.

 

Siltumapgāde, ārējie tīkli (SAT)

Paredzēta projektējamās padziļinātās kontroles ēkas, robežkontroles punktā “Terehova” pieslēgšana pie esošiem siltumapgādes ārējiem tīkliem.

 

Elektroapgāde (EL)

Elektroapgādes, iekšējo tīklu projektā (EL) projekta I būvprojektēšanas posmā paredzēts: visās jaunbūvējamās ēkās (padziļinātās kontroles ēkā (PKE), kontroles paviljoni (KP)) jauna elektroinstalācija (spēka elektroiekārtu un apgaismes tīkls); padziļinātās kontroles ēkas jauna zibensaizsardzības un zemēšanas sistēma; nojumes (virs kontroles paviljoniem) zibensaizsardzības un zemēšanas sistēmas modernizācija un papildināšana; katlu mājas ēkas zibensaizsardzības un zemēšanas sistēmas, spēka elektroiekārtu un apgaismes tīkla modernizācija; galvenās elektrosadales rekonstrukcija; UPS iekārtu uzstādīšana.

 

Elektronisko sakaru sistēmas (ESS)

I būvprojektēšanas kārtas apsardzes un piekļuves kontroles sistēmas projekta ietvaros paredzēts izbūvēt vienotu sistēmu, kura tiek nodalīta pa piederības zonām kontrolleru līmenī: katram Lietotājam savs apsardzes/piekļuves kontroles modulis ar tam pieslēgtām ierīcēm, ar iespēju piešķirt dažādas lietotāju tiesības atsevišķām lietotāju grupām. Kopējā sistēmas kontrole tiks veikta apsardzes postenī esošajā administratīvajā ekā ar datora palīdzību, kurš sevī uzglabās atmiņā visus notikumus ar iespēju nodrošināt attālināto kontroli.

Apsardzes signalizācijas sistēmu izbūvēt, lai tā nodrošinātu, ka nesankcionētas piekļuves, atrašanās telpās vai huligānisma (piem. izsists stikls) gadījumā uz Objekta apsardzes posteni tiktu pārraidīts trauksmes signāls.

 

Vadības un automatizācijas sistēmas (VAS)

Būvprojektā paredzēts uzstādīt vadības un automātikas (turpmāk tekstā VAS) sadalni, kura nodrošinās ārējā apgaismojuma vadību un kontroli. VAS sadalnē ir uzstādīts modulārs, brīvi programmējams loģiskais kontrolleris ar nepieciešamo ieejas un izejas signālu skaitu, drošas komutācijas perifēriju un Modbus TCP/IP/RTU komunikācijas protokolu atbalstu.