Ūdens un kanalizācijā Dagdā


Tips : Infrastruktūra
Objekts : Ūdens un kanalizācija
Vieta : Latvija/Dagda
Platība : 16 500 m
Projekta sākums : 2013
Projekts pabeigts :
Sadarbībā ar rti

Projekta ietvaros tika izstrādāta reabilitācijas sistēma esošajiem ūdensapgādes tīkliem, tos skalojot un hlorējot, jaunu cauruļvadu celtniecība (8311m) un lietotāju pieslēgšana. Projektēta jaunu pašteces un spiedvada kanalizācijas tīkla iecirkņu ierīkošana (8231m), kas ļaus lielu pilsētnieku daļu pieslēgt centralizētajai sistēmai. Projektā ir paredzēta arī 7 jaunu sūkņu staciju celtniecība.